Rabobank te Borkel en Schaft

Project : 9 appartementen
Realisatie : opgeleverd in 2008
Architecten : Van Lierop Cuypers Spierings Architecten

Het object is gerealiseerd op de voormalige locatie van de “Rabobank” aan de Dorpsstraat te Borkel en Schaft.
In nauwe samenwerking met de welstandcommissie, de gemeente en de dorpsbewoners is gekozen voor een traditionele architectuur met eigentijdse invloeden.
Het gebouw is een verzameling van diverse volumen; twee “geschakelde woonblokken”, een cluster bergingen en een gezamelijke entree met lift en trappenhuis.
Gezien het dorpse karakter van Borkel en Schaft en de bestaande bebouwing in de directe omgeving, is bewust gekozen voor deze terughoudende architectuur.