Den Draal te Valkenswaard

Project : 12 premie A-koopwoningen
Realisatie : opgeleverd in 1993
Architecten : Van Lierop Cuypers Spierings Architecten

Het project bestond uit 12 sociale koopwoningen (voorheen premie A), gelegen in de gemeente Valkenswaard in het bestemmingsplan “Deelshurkse Akkers”.

De regeling voor deze sociale koopwoningen was in principe bestemd voor mensen met een bescheiden inkomen, in verband met de wenselijkheid ook voor deze inkomensgroep het eigen woningbezit met financiële bijdragen te bevorderen.