Wonen

Danlat ontwikkelt vooral op eigen initiatief – samen met architecten en opdrachtgevers – woningbouwprojecten met een hoge leefkwaliteit en veiligheid. Steeds vaker wordt daarbij gekeken naar bestaande locaties binnen de stedelijke bebouwing.

Door renovatie of door sloop en vervolgens een harmonieuze nieuwbouw kunnen oudere wijken en straten weer nieuw elan verwerven, waardoor de omgeving deze activiteiten van harte ondersteunt.
Typerend voor de werkwijze van Danlat is de grote mate van betrokkenheid van toekomstige bewoners en omwonenden tijdens de ontwikkelingsfase. Daarbij blijven de kwaliteitscriteria die Danlat hanteert steeds voorop staan, doordat Danlat zich mede verantwoordelijk voelt voor de uiteindelijke kwaliteit en duurzaamheid van het project. De goede naam van onderneming als een solide en betrouwbare partner, mag op geen enkele manier in het geding geraken.