Werken

Dezelfde uitgangspunten en criteria als bij wonen, gelden onverkort ook voor de bedrijfsmatige omgeving. Mensen werken vaak dertig tot veertig uren per week in een bepaalde ruimte.
Jaar in jaar uit. Dan mogen en moeten er eisen aan die ruimte gesteld worden,
waardoor die mensen op een prettige en gezonde wijze kunnen functioneren.
Bovendien heeft een bedrijfsgebouw een belangrijk aandeel in de symboliek en beeldvorming van een onderneming.

Naast de naam en huisstijl bepaalt het gebouw in hoge mate de eerste indruk van een organisatie. Voor de eigen medewerkers is het een bevestiging van de identiteit van hun organisatie, terwijl bezoekers en klanten een eerste indruk krijgen die een grote invloed heeft op de ontwikkeling van een toekomstige relatie.
Bij bedrijfsprojecten wordt via gesprekken met de opdrachtgever en de medewerkers in kaart gebracht aan welke functionele eisen het gebouw moet voldoen en welke sfeer men uiteindelijk in het gebouw wil hebben. Vervolgens is de uitdaging voor Danlat om die sfeer te realiseren, binnen de beperkingen van het aangewezen budget.