Visie op bouwen

Goed en verantwoord bouwen draagt in de visie van Danlat bij aan een evenwichtige ontwikkeling van mensen, families en groepen. Dat begint al in de ontwerpfase.

Door intensieve participatie in de ontwikkelingsfase van een project kunnen toekomstige bewoners een groot aantal factoren naar hun hand zetten. Om die vervolgens binnen de beperkingen van bouwvoorschriften en budgetten te realiseren, is er veel verbeeldingskracht, inleving en doorzettingsvermogen nodig. Maar vooral ook een heldere visie op de manier waarop mensen willen wonen en werken. Danlat besteedt bij ieder project bijzondere aandacht aan de leef- en werkkwaliteit, de veiligheid en de gezondheid van de gebruikers. Een sociaal evenwicht binnen elk project afzonderlijk, maar ook de inpassing in haar directe omgeving spelen daarbij een belangrijke rol.

Danlat heeft niet alleen een duidelijke visie, maar handelt daar ook naar. Bovendien vraagt Danlat bij opdrachtgevers, gemeenten, woningbouwverenigingen en haar eigen projecten aandacht voor deze denkwijze, die moeten leiden tot duurzame projecten met een hoog rendement. Niet alleen rendement in economische zin, maar vooral ook maatschappelijk.
De opdrachtgever, de gemeente, de wijk en de bewoners zouden allen een nieuw project als een aanwinst moeten beschouwen. Dat geldt natuurlijk niet in het minst voor Danlat als ontwerper en realisator.