Danlat bouwt voor mensen

De menselijke maat is al sinds de Renaissance het vanzelfsprekende uitgangspunt voor kunstenaars en bouwmeesters. De mens is binnen dat denken het uitgangspunt voor de vormgeving van gebouwen. Maar dat uitgangspunt is niet vanzelfsprekend. Opdrachtgevers en architecten kiezen soms ook voor andere uitgangspunten. Om politieke of economische redenen.

Danlat kiest voor de mens! Omdat die andere motieven en overwegingen vaak gebouwen opleveren, waarin de kiem voor toekomstige problemen al is gelegd.

Danlat wil bouwen voor mensen. Voor jonge, middelbare en oude mensen. Voor mensen die enerzijds prettig willen wonen en anderzijds in een gezonde omgeving willen werken.

Danlat ontwikkelt en realiseert projecten met een hoge leefkwaliteit welke flexibel en duurzaam zijn in hun gebruik. En een natuurlijke spreiding voor jong en oud. Omdat zij elkaar iets te bieden hebben, en waarvoor zij niet van elkaar vervreemden, maar kunnen samenwerken aan de toekomst.